Internet Media Technologie

Na skróty – jak usprawnić pracę przy komputerze

Pracując przy komputerze, warto pomyśleć o pewnych udogodnieniach, które usprawniłyby wykonywanie różnych czynności i operowanie w przestrzeni sieci oraz rozmaitych dokumentów. Służą temu między innymi skróty klawiszowe. Potrafią zastąpić kilka ruchów myszką, zamieniając je w pojedyncze kliknięcia na klawiaturze. Dzięki temu nie tylko oszczędza się czas, ale również minimalizuje ryzyko popełnienia błędów, ograniczając ilość wykonywanych gestów.

CTRL+C i CTRL+V – przyjaciele studentów

Do najbardziej popularnych skrótów zaliczyć można CTRL+C i CTRL+V. Mawia się, że są dobrymi przyjaciółmi uczniów i studentów, którzy często za ich pomocą upraszczają sobie odrabianie zadań domowych, tworzenie prac dyplomowych czy prezentacji multimedialnych. Pierwszy z nich kopiuje zaznaczony obszar, jakim może być tekst, obraz, a nawet cały folder, z kolei drugi z wymienionych pozwala tę skopiowaną treść lub dowolnego rodzaju plik w wybranym przez nas miejscu umieścić.

Mniej znane, ale równie pomocne

Mniej znane, lecz również warte zapamiętania, są pozostałe skróty klawiszowe. CTRL+S pozwala zapisać plik, co jest szczególne przydatne podczas długotrwałej pracy. CTRL+X z kolei wycina zaznaczony element, zaś CTRL+Z daje szansę cofnięcia wykonanej operacji. Skrótów jest kilkadziesiąt, a można je wykorzystywać na różne sposoby. Print Screen, określany na klawiszu nieraz jako PRTSC, wykonuje zrzut ekranu, który następnie można wkleić chociażby do plików tekstowych. Przypadkowo natomiast stosowany jest CTRL+Shift, który zmienia tryb działania klawiatury z polskiej na angielską, co objawia się zamienionymi literkami z oraz y. W przypadku tymczasowego zawieszenia systemu warto skorzystać z Menedżera zadań, jakiego uruchamia się, klikając CTRL+ALT+DEL, zyskując tym samym możliwość zamknięcia spowalniających działanie sprzętu aplikacji.

Gdy poszczególne skróty uda się opanować, z pewnością zostaną docenione możliwości, jakie ze sobą niosą, i mnogość sytuacji, w jakich można te uproszczenia zastosować.